Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, V

  Traverz pod převisem až k převislé spáře (vpravo od komína). Tou pod převis a komínem na vrchol. Petr Šatánek, I. Klenka, 1.4.1990

 • KAMZIČÍ PRDELKA, VIIb

  Jako „Stará cesta“ traverz do údolní stěny, stěnou na lávku v levé části J stěny. Koutem (kruh) ke 2. kruhu a přímo na vrchol. Zdeněk Petráň, D. Kučera, I. Kučerová, 1.8.1998

 • KAMZIČÍ PRDELKA - PŘÍMÝ NÁSTUP, VIIIa

  Od paty J stěny vlevo trhlinou přes kruh na lávku. „Kamzičí prdelkou“ na vrchol. Zdeněk Petráň, D. Kučera, I. Kučerová, 1.8.1998

 • KAMZIČÍ SKOK, 1/I

  Z předskalí seskok na vrchol. Petr Vejvoda, J. Moravec, G.Váchová,1.9.1990

 • NOVÝ SKOK, 3

  Nástup asi 3m vpravo od cesty "Kamzičí skok". Dalekým skokem n. v. Michael Bellmann, 12.04.1997

 • SEVERNÍ SPÁRA, V

  Ve středu S stěny úzkým komínem na vrchol. Autoři neznámí

 • SEVERNÍ SPÁRA - VARIANTA, V

  Vlevo od komína stěnou a převislým žebrem vpravo do komína. Jím na vrchol. Autoři neznámí

 • HNUSNÝ KOUTEK, VIIa

  Vlevo od „Severní spáry“ stěnou (hodiny) a koutkem na zarostlou lávku. Vlevo komínem na vrchol. Irena Kučerová, Z. Petráň, D. Kučera, 1.8.1998

 • PŘEVISLÝ KOMÍN, VI

  Vpravo od nástupu cesty „Zelený led“ stěnou a úzkým komínem na vrchol. Zdeněk Petráň, J. Nováček, 23.8.1997

 • ZELENÝ LED, VIIc

  Vpravo v S stěně spárou a stěnou ke kruhu, dále vpravo vzhůru k hodinám. Na hranu a po ní na vrchol. Jiří Štěpánek, V. Sojka

 • SAMÝ BOBKY, VIIb

  Vlevo v S stěně stěnou (dodatečný kruh) a spárou přes 2. kruh přímo na vrchol. Zdeněk Petráň, J. Nováček, 23.8.1997

 • 101 YORKSHIRŮ, VIIb

  Cestou „Samý bobky“ pod ústí spáry traverz doleva a stěnou při SV hraně ke kruhu. Vzhůru na hranu a po ní (2. kruh) na vrchol. Zdeněk Petráň, M. Petráňová, 20.8.2000

 • PRÁZDNINOVÁ CESTA, VIIa

  S stěnou traverz v římse doleva za SV hranu k dvojspáře (kruh) a jí na vrchol. Zdeněk Petráň, M. Petráňová, V. Petráň, Z. Petráňová, 20.8.2000