Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • BOULDERING, V

  Z hlavního náměstí mezi kopy zužujícím se komínem na jihovýchodní kopu. Tomáš Sobotka, Pavel Henke, 12.5.2021

 • TRADICE V NOVÉM, Xa

  Převislou hranou přes 4 kruhy n. v. Pavel Henke x Tomáš Sobotka, 12.5.2021

 • LAPAČ SNŮ, VIIa

  Výrazným koutem v S stěně n. v. Tomáš Sobotka, Jindřich Beneš, 2.6.2021

 • OSTRÁ KRÁSA, RP VIIIc

  V pravé části J stěny, stěnou a výše krátkou spárou n. v. Tomáš Sobotka, Tomáš Sobotka ml., 18.5.2021

 • HLUBINY, RP VIIIc

  Stěnou přímo k BH a sokolíkem vlevo do cesty „Fujtajbl". Petr Jansa x Tomáš Sobotka, 1.12.2021

 • FUJTAJBL, RP VIIIc

  V levé části kyzové stěny podél spáry výše dvojspárou n. v. Tomáš Sobotka, Anežka Sobotková, 18.5.2021

 • DARY ZEMĚ, RP VIIIc

  Stěnou přímo přes BH do posledního chytu a vpravo do výlezu cesty „Fujtajbl". Tomáš Sobotka x Petr Jansa, 1.12.2021