Výpis skalních oblastí

Rychlé vyhledávání skal a cest

Genius loci

Tyto skalní oblasti jsou v malebné krajině protkané louky, hlubokými lesy, chladnými roklemi, potůčky s meandry, které by žádný malíř nenamaloval. Věže jsou z měkkého pískovce a nedosahují velkých výšek.

Doporučujeme provozovat horolezeckou činnost za sucha. Klasifikace je ve všech oblastech saská.

První výstupy v těchto oblastí jsou datovány od r. 1888 německými lezci.

Všichni lezci jsou povinni dbát nařízení, které se liší od jednotlivých oblastí.
A to návštěvním řádem NPČŠ, nebo pokyny na stránkách ČHS.