Lokace: Mapy.cz

REZIDENCE
REZIDENCE topo

Cesty na této skále

 • ČESKÁ SKOČNÁ, IXc, RP Xa

  Středem S stěny stěnou přes 3 kruhy přímo n. t. Pavel Novák, Zdeněk Petráň, 27.7.1994

 • JETŘICHOVICKÁ HRANA, VIIc

  Spárou na Z hranu a tou přes 2 kruhy n. t. Pavel Henke, Petr Boháček, 20.6.1993

 • SONATINA, VIIb

  Vpravo od cesty „Jetřichovická hrana" spárkou na římsu, traverz doleva k 1. kruhu (též přímo). Šikmo vpravo ke 2. kruhu a stěnou přes 3. kruh n. t. Zdeněk Petráň, T. Pergel, 8.8.1995

 • MLČKY V ŽIVÉM HOVORU, VIIIc

  Vlevo v S stěně, stěnou přes 2 kruhy, výše šikmo vpravo k 3. kruhu. Přechod vpravo na hranu a tou n. t. Pavel Bechyně, Pavel Henke, 4.4.1993

 • SELANKA, VIIa

  Dvojspárou od JZ 4 m a traverz doleva těsně nad převisem k 1. kruhu, vzhůru nad policí a stěnou ke 2. kruhu. Ustupující stěnou přímo n. t. Zdeněk Petráň, J. Petrásek, 7.8.1994

 • RADANŮV KOUT, IV

  Vpravo od cesty „Selanka" koutem přes převis ke kruhu a levou či pravou spárou n. t. Radovan Kuchař a Zdeněk Petráň, 19.8.1995