Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, III

  Náhorní stěnou na vrchol. Zdeněk Veverka, S. Pitela, 17.10.1965

 • TRAVERZOVÁ, IV

  Traverz z náhorní strany vlevo na plošinu v JZ hraně a přes převis na vrchol. Bohuslava Kořínková, Fratišek Tůma, 17.9.1966

 • JIŽNÍ CESTA, VI

  Z hranou na plošinu a „Traverzovou cestou“ na vrchol. Jiří Novák, Koprnický, 16.8.1985

 • JIHOZÁPADNÍ CESTA, VI

  Vpravo od údolní hrany stěnou na plošinu a „Traverzovou cestou“ na vrchol. M. Radvanovský, 19.7.1969

 • ÚDOLNÍ CESTA, V

  Od SZ spárou a stěnou přes převis na plošinu, traverz vpravo a „Traverzovou cestou“ na vrchol. František Záběhlík, 20.7.1975

 • TOULAVÁ CESTA, IV

  Z údolní (S) strany spárou mezi věží a předskalím, výše „Starou cestou“ na vrchol. František Záběhlík, 20.7.1975