Lokace: Mapy.cz

Havrani stena jizni01
Havrani stena jizni02
Havrani stena jizni03
Havrani stena jizni04

Cesty na této skále

 • ZÁPADNÍ PILÍŘ, VII

  Vlevo od „Západního komín" stěnou přes 2 BH ke slaňovacímu BH. Petr Vostřel, 1997

 • ZÁPADNÍ KOMÍN, II

  Vlevo v Z stěně komínem. Petr Laštovička st., 22.7.1997

 • SARDEGNOVA STĚNA, VIIIb

  „Západním komínem" krátce vzhůru, doprava na velký balkon k 1. K, od něj vlevo ke 2. K na žebro a vpravo n. t. Mario Witte, Jörg Nescheida, 25.3.2012

 • CASA TONIA, VIIIb

  Jako „Sardegova stěna" k 1. K, od něj vpravo ke 2. K, krátkou spárou a stěnou k 3. K, vlevo n. t. Mario Witte, Jörg Nescheida, 6.4.2012

 • ZÁPADNÍ HRANA, III

  Po hraně z údolní strany, pod věžičkou v levé stěně trhlinami. Jaroslav Sinecký, K. Pelechová, 5.5.2012

 • ZAPOMENUTÁ KRÁSKA, VI

  Spárou a trhlinami v položené Z stěně Z pilíře ke kruhu, stěnou podél hrany na vrchol pilíře (dobírání), dále jižní trhlinou a vlevo stěnou podél hrany na temeno. Jan Paul, Šárka Paulová, 9.5.2020

 • JIHOZÁPADNÍ PILÍŘ, III

  Vpravo v J stěně pilíře na plošinu, vlevo dvojspárou a vhloubením na balkón. Vpravo dvojspárou ve výrazném koutě na podvrcholovou plošinu a zprava n. t. Petr Laštovička st., 25.4.2000

 • JIŽNÍ HRANA, VII

  Vlevo ve V stěně kolem hrany na jižní stranu a stěnou přes K na pilíř. Jako „Východní spára" n. t. Mario Witte, Jörg Nescheida, 1.4.2012

 • VÝCHODNÍ SPÁRA, V

  Cca 5m vlevo od „Jižního koutu" spárou na balkon „Jihozápadního pilíře". Vpravo koutem, dále levým žebrem na hranu a tou n. t. Mario Witte, Jörg Nescheida, 4.3.2012

 • JIŽNÍ KOUT, IV

  Spárou v jižním koutě na polici „Jihozápadního pilíře" a jím n. t. Jörg Nescheida, Mario Witte, 27.11.2011

 • DIA DE LOS MUERTES, VIIb

  Od nástupu „Berg heil" policí traverz doleva na hranu, hranou vzhůru ke K, trhlinou n. t. Mario Witte, Jörg Nescheida, 15.1.2012

 • BERG HEIL, IV

  Pravým koutem v JV stěně n. t. Jörg Nescheida, Mario Witte, 24.12.2011

 • JIŽNÍ TRHLINY, VII, RP VIIc

  Podél trhlinek stěnou (bez odšlapu v koutě) ke kruhu a přímo na polici a spárkou výše k borovici (možno též koutem a šikmo vpravo ke K – lehčí). Jan Paul, 9.5.2020

 • PRAVÝ KOMÍN, IV

  Cca 3m vpravo od „Berg heil" komínem přímo n. t. Jörg Nescheida, Mario Witte, 5.2.2012

 • POSLEDNÍ, VI

  Vpravo od „Pravého komína" stěnou podél trhlin na temeno. Jan Paul, Šárka Paulová, 24.6.2020 (špatně jištěno)