Lokace: Mapy.cz

RUDOLFŮV KÁMEN
RUDOLFŮV KÁMEN
RUDOLFŮV KÁMEN topo

Cesty na této skále

  • BLÁZNIVÁ MARKÉTA, VIIa

    V úrovni pravé hrany spárou k břízce. Po železných chytech vlevo, pak vpravo vzhůru při hraně, poté šikmo vlevo n. t. Václav Sojka, Václav Sedláček, 1.11.1989

  • JARNÍ BĚH, VIIc

    Středem stěny přes převis k 1. BH a podél trhliny k sokolíkovému odštěpu, jím ke 2. BH. Přes převis zleva nebo zprava n. t. Václav Sojka, V. Sedláček, 13.3.1993

  • SAMETOVÁ CESTA, VIIb

    U levé hrany trhlinou, přes převis k železitým chytům. Šikmo vzhůru, doleva za hranu a při hraně (BH) n. t. Václav Sojka, David, 1.11.1989