Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • NA DOBRÉ CESTĚ, RP Xb

    V údolní stěně trhlinkou k BH a přímo n. v. Tomáš Sobotka x Pavel Henke, 15.5.2021

  • HARMONIZACE, Xa

    Šikmou spárou vlevo od cesty „Na dobré cestě" na konec a stěnou přes kruh a slaňovací BH n. v. Tomáš Sobotka x Pavel Henke, 14.6.2021