Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, I

  Ze sedla šikmou stěnou přes balkón na vrchol. Zdeněk Kropáček, 1.5.1987

 • VODNÍ CESTA, II

  Nástup z vody komínem mezi věží a masívem do sedla a "Starou cestou" na vrchol. Zdeněk Kropáček, 23.7.1989

 • LACHTANÍ PÓLO, VIIIa

  Nástup z vody v údolní stěně zleva na šikmou polici a stěnou podél spáry přes 3 BH na vrchol. Pavel Henke, Pavel Bechyně., 27.5.2012

 • PŘESKOK, 1

  Z masívu sestup podél údolní stěny Strážce Ferdinandovy soutěsky na kazatelnu, přeskok na balkón „Staré cesty“ a tou na vrchol. Vladislav Nehasil, 28.7.2012