Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, II

  Ze sedla doprava a při hraně na vrchol. Karel Bělina, Bronislava Leníčková, Miroslava Bělinová, 28.4.1980

 • NÁHORNÍ HRANA, III

  Ze sedla doleva na hranu, po ní na vrchol. Karel Bělina, Bronislava Leníčková, Miroslava Bělinová, 28.4.1980

 • MIŠÍ POKUS, III

  Středem V stěny spárou, poté stěnou na vrchol. Michal Zavřel, 3.7.2005

 • VÝCHODNÍ KOUT, III

  Výrazným koutem na polici a vpravo po hraně na vrchol. Karel Bělina, Miroslava Bělinová, 28.4.1980

 • PRUDKÝ NÁPAD, VIIb

  Východní stěnou ke kruhu, stěnou na balkon a „Starou cestou" na vrchol. Petr Vostřel, 8.7.1997

 • JIŽNÍ HRANA, IV

  Z balvanu u JV hrany doleva na hranu, po ní na polici. Vpravo po hraně na vrchol. Karel Bělina, Ludmila Matějíčková, 7.11.1981

 • ÚDOLNÍ CESTA, V

  Středem údolní stěny podél trhlin na balkón. Stěnou na vrchol. Karel Bělina, Ludmila Matějíčková, 7.11.1981

 • JIHOZÁPADNÍ CESTA, V

  V levé části J stěny na JZ hranu, tou přes polici na balkón a stěnou na vrchol. Pavel Mrnka, Ladislav Novotný, 30.3.1990