Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • NÁHORNÍ CESTA, VIIa

  V náhorní stěně (stavěním) přes převis k 1. kruhu, stěnou a vpravo ke 2. kruhu. Doprava, spárou a stěnou na vrchol. Manfred Kühn, Egon Merke, Walter Schwanitz, Heinz Walther, 11.6.1972

 • OBROVSKÝ ŽERT, VIIIc

  Ve středu V stěny spárou (kruh) a stěnou ke 2. kruhu. Šikmo vpravo na hranu a tou přes 2 kruhy n. v. Jürgen Höfer, G. Anderssohn, 8.6.1997

 • SMETÁKOVÁ HRANA, VIIIc

  Levou údolní hranou přes 3 kruhy k 3. kruhu cesty „Obrovský žert“. Touto cestou na vrchol. Joachim Friedrich, Jürgen Höfer, 7.9.1997

 • STARÁ CESTA, V

  Vpravo v náhorní stěně na balkón a (stavěním) na římsu. Pravou spárou do díry, tou do Z stěny a tudy na vrchol (nebo spárou přímo na vrchol). Otto Heinze, Willy Zenker, 6.8.1922