Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • LÁMAVÁ CESTA, VIIb

    Vlevo ve strži rozporem doprava ke kruhu. Stěnou přímo na římsu. Stěnou šikmo vpravo na vrchol. Manfred Kühn, Manfred Bendel, 4.7.1976

  • NÁHORNÍ CESTA, III

    Rozporovým komínem do sedla. Stěnou k hodinám, doleva římsou za hranu a na vrchol.
    Petr Laštovička, Helmut Weigel, 14.9.1974

  • PŘESKOK, 1

    Sestup z masívu a skokem na vrchol. Gunter Seifert, Rainer Dittrich, H. Pfenniger, Bernd Günter, 9.6.1973

  • ŠETŘENÍ, III

    Jako „Stará cesta - varianta“ do sedla. Jím projdeme a vlevo vzhůru na zarostlý stoupající pruh, přes něj traverz údolní stěnou a zarostlou stěnou na vrchol. Franz Menzel, 20.10.1984

  • STARÁ CESTA, III

    Z masívu sestup na římsu. Přepadem u pravé náhorní hrany, stavěním a stěnou na vrchol. Walter Schwaintz, Manfred Kühn, 11.9.1972

  • STARÁ CESTA - VARIANTA, IV

    Ze strže rozporem mezi věží a masívem na římsu. Jako „Stará cesta“ na vrchol. Dietmar Heinicke, Eberhard Arndt, Dieter Lehmann, 7.10.1973

  • ÚDOLNÍ CESTA, VI

    V S stěně u Claryho věže komínem na polici. Pravou spárou, komínem a rozporem do sedla. Jako „Náhorní cesta“ k hodinám a stěnou přímo na vrchol. Zdeněk Kropáček, Jaroslav Houser, Monika Kropáčková, 27.5.1979