Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • LÁMAVÁ CESTA, VIIb

  Vlevo ve strži rozporem doprava ke kruhu. Stěnou přímo na římsu. Stěnou šikmo vpravo na vrchol. M. Kühn, M. Bendel, 4.7.1976

 • NÁHORNÍ CESTA, III

  Rozporovým komínem do sedla. Stěnou k hodinám, doleva římsou za hranu a na vrchol.
  P. Laštovička , Helmut Weigel, 14.9.1974

 • PŘESKOK, 1

  Sestup z masívu a skokem na vrchol. G. Seifert, R. Dittrich, H. Pfenniger, B. Günter, 9.6.1973

 • ŠETŘENÍ, III

  Jako „Stará cesta - varianta“ do sedla. Jím projdeme a vlevo vzhůru na zarostlý stoupající pruh, přes něj traverz údolní stěnou a zarostlou stěnou na vrchol. F. Menzel, 20.10.1984

 • STARÁ CESTA, III

  Z masívu sestup na římsu. Přepadem u pravé náhorní hrany, stavěním a stěnou na vrchol. Walter Schwaintz, M. Kühn, 11.9.1972

 • STARÁ CESTA - VARIANTA, IV

  Ze strže rozporem mezi věží a masívem na římsu. Jako „Stará cesta“ na vrchol. Dietmar Heinicke, Eberhard Arndt, Dieter Lehmann, 7.10.1973

 • ÚDOLNÍ CESTA, VI

  V S stěně u Claryho věže komínem na polici. Pravou spárou, komínem a rozporem do sedla. Jako „Náhorní cesta“ k hodinám a stěnou přímo na vrchol. Zdeněk Kropáček, Jaroslav Houser, Monika Kropáčková, 27.5.1979