Lokace: Mapy.cz

PIVNÍ KÁMEN
PIVNÍ KÁMEN
PIVNÍ KÁMEN topo

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, I

  Od V komínem na předvrchol a stěnou n. v.

 • PIVNÍ VEDENÍ, III

  V údolní stěně spárou a komínem, výše „Starou cestou" n. v. Hans Müller, Hasso Gantze, 15.11.1998

 • OROSENÝ PŮLLITR, VI

  V pravé části údolní stěny, tupou hranou přes hodiny a šikmo vlevo stěnkou n. v. Jiří Gerlich, 9.5.2012

 • JEDNA OROSENÁ, VIIa

  S údolní hranou n. v. Pavel Henke, 21.3.2018

 • SVÁTEČNÍ HRANA, III

  Vpravo v náhorní stěně hranou přímo n. v. Hasso Gantze, Hans Müller, Winfried Popelka, 15.11.1998