Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, I

  Z masivu od S sestup a překrok na vrchol. Autoři neznámí

 • KOMÍN, II

  Od SZ nebo JV komínem mezi věží a masivem na vrchol. Autoři neznámí

 • JIŽNÍ SPÁRA, VIIa

  Vpravo v J stěně koutem vzhůru, traverz doleva do spáry a tou ke kruhu. Vlevo stěnou na vrchol. Mario Witte a Jörg Nescheida, 25.4.2009

 • SLUNEČNÍ HODINY, VIIc

  Zleva na údolní hranu a tou přes kruh a hodiny na vrchol. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 10.4.2018

 • TOUHA PO SLUNCI, VIIIa

  Vpravo v SZ stěně přes 2K na polici, vpravo na balkón a hranou na vrchol. J. Nescheida,
  Matthias Großer, Matthias Feldmann, Mario Witte, 2.8.2009

 • SEVEROZÁPADNÍ SPÁRA, VI

  Uprostřed SZ stěny spárou do výklenku a stěnou zleva, nebo zprava na vrchol. Andreas Huke, M. Krell, M. Groβer,1 7.5.2008