Lokace: Mapy.cz

Vzkrisena stena M

Cesty na této skále

 • CENTRÁLNÍ KOMÍN, III

  Vlevo od cesty „Prolog“ komínem na vrchol.

 • DOUŠEK KÁVY, RP VI

  Vlevo od „Centrálního komína“ stěnou přes 2 kruhy ke slanění. Vladislav Nehasil, Zuzana Nehasilová, 17.6.2020

 • DRUHÝ ŽIVOT, VIIIc

  Vlevo od cesty „Prolog“ stěnou podél oblé hrany na polici ke kruhu. Mírně ukloněnou železitou plotnou k vodorovnému zářezu a podél žebra, výše stěnou podél kouta a koutem (slanění) na vrchol. Vladislav Nehasil, 2.5.2022

 • PROLOG, VIIa

  Vlevo od údolní hrany stěnou přes hodiny na balkón ke K. Stěnou na polici a dále na vrchol. Zdeněk Vostřel, J. Prause, 20.6.1988

 • SMRT Z VYDĚŠENÍ, VIIIa

  Stěnou 2m vpravo od údolní hrany do police a k 1.K. Převislou stěnou přes 3K na balkón, doprava do kouta a tím přes BH na vrchol. Zdeněk Vostřel a Pavel Kulík, 10.8.1988

 • SOUDNÝ DEN, VI

  Vpravo od cesty „Smrt z vyděšení“ šikmo doprava ubíhajícím výlomem, výše spárou na plošinku a komínem na vrchol. Vladislav Nehasil, Jiří Holpuch, David Nehasil, 12.5.2022

 • DEŠTIVÁ CESTA, VIIa

  Spárami a kouty v levé části JZ stěny na římsu (K). Stěnou na balkón a stěnou pod převis. Přes převis, doprava na hranu a tou na vrchol. Zdeněk Vostřel, Jan Beránek, 13.7.1988

 • ZMĚNA STYLU, VIIa

  Z terasy ve středu J stěny, stěnou a sokolíkovou trhlinou, výše podél spár na vrchol. V. Nehasil, Jaroslav Dunovský, Pavel Mrnka, D. Nehasil, 6.4.2005

 • DRUHÁ MÍZA, RP VI

  Vpravo od cesty „Změna stylu“ stěnou (K), výše podél hrany (hrot a hodiny) ke slanění. Vladislav Nehasil, Zuzana Nehasilová, 4.6.2020