Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • CESTA Z ROKLE, III

  Ze S strany komínem na pilíř. Doprava a jako „Stará cesta“ na vrchol. Zdeněk Hubka, František Vyšata, 9.10.1976

 • JIŽNÍ CESTA, IV

  Od J komínem v koutě mezi věží a masívem do náhorní stěny. Traverz doprava a při hraně na vrchol. Karel Luxík, Zdeněk Hubka, M. Sádi, 9.10.1976

 • PIRÁTSKÁ CESTA, VIIb

  Ve středu JV stěny vzhůru na římsu. Traverz vlevo a hranou až pod převis. Traverz doprava a římsou ke kruhu. Stěnou vlevo vzhůru, pak zářezem a spárou až na její konec. Vlevo žlabem na balkón, stěnou na vrchol. Jaroslav Houser, Zdeněk Kropáček, 27.5.1978

 • PONURÁ CESTA, II

  Z masívu projdeme dolů v Z směru štěrbinou a komínem v J směru asi 12m. Komínem sestup na polici. Překrok a vpravo do náhorní stěny „Staré cesty“. Tou na vrchol. Gerald Männel, 30.4.1984

 • PŘESKOK, 1

  Z masívu vpravo sestup komínem na plotnu. Skokem na vrchol. Zdeněk Kropáček, František Záběhlík, 28.11.1976

 • SEVEROZÁPADNÍ CESTA, III

  Ze SZ strany zarostlou stěnou šikmo vpravo k zářezu, tím na pilíř ke komínu „Staré cesty“. Tím na vrchol. Zdeněk Hubka, K. Luxík, J. Havlák, F. Vyšata, M. Sádi, 9.10.1976

 • STARÁ CESTA, II

  Od Z strany strží ke komínu, tím do náhorní stěny a stěnou na vrchol. Zdeněk Hubka, Karel Luxík, Jiří Havlák, František Vyšata, M. Sádi, 9.10.1976

 • VLNOŘEZ, VIIb

  Údolní hranou přímo přes kruh na vrchol. Jaroslav Houser, V. Sedník, Jarmila Rodnová, Vladimír Horák, Z. Jalandová, 4.7.1986

 • MA MUSIQUE, VIIIb

  Na SZ straně ze zarostlé šikmé police (stanoviště - BH) stěnou přes 3 K k 4. K. Nad ním traverz v dírách doleva ke spáře a tou ke slaňovacímu BH, Zleva na vrchol. (Na nástupovou polici nejlépe traverz zleva z komína po římse okolo hrany - hodiny; též od paty stěny zářezem). Jiří Chocholoušek, Vladislav Nehasil, Lucie Sobotková, Lukáš Rakoncaj, Robert Hes, 7. 7. 2020