Lokace: Mapy.cz

Strážní věž
STRÁŽNÍ VĚŽ topo

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, III

  Koutem vlevo od sedla na vrchol.

 • SEVERNÍ KOMÍN, II

  Ze sedla lávkou v S stěně doleva k úzkému komínu a jím na vrchol. Karel Luxík, Rudolf Zabilka, 30.4.1963

 • SEVERNÍ SPÁRA, IV

  8 m vlevo od cesty „Jižní hrana“ spárou na vrchol. Rudolf Zabilka, Karel Luxík, 30.4.1963

 • LEVÁ SEVERNÍ SPÁRA, IV

  Vlevo od cesty „Údolní spára“ širokou spárou na vrchol. Karel Luxík, Rudolf Zabilka, 30.4.1963

 • ÚDOLNÍ CESTA, VI

  V levé části S stěny spodní lávkou doleva na hranu, přes převis na balkón a pod dalším převisem traverz vlevo do údolní stěny (hodiny) ke koutu. Spárou do výklenku, šikmo doprava do komína a na vrchol. Milan Gros, Ladislav Štěpán, 17.8.1962

 • ÚDOLNÍ SPÁRY, VIIIb

  Od paty věže ve středu údolní stěny ruční spárou na římsu a vpravo ke kruhu. Stěnou šikmo vlevo (lámavé) ke spáře a tou přes 2. kruh do jeskyně. Vlevo do cesty „Údolní komín“ a tou na vrchol. Jürgen Höfer, Peter Hähnel, 2.9.2011

 • ÚDOLNÍ STĚNA, IXb

  V údolní stěně (vlevo od velmi širokého komína) šikmo vlevo žebrem ke kruhu. Spárou na balkón, stěnou a krátkou spárou na 2. balkón (2. kruh). Krátce vzhůru a vpravo za hranu k 3. kruhu. Stěnou přes 4. kruh k 5. kruhu. Stěnou a vpravo hranou na vrchol. Jürgen Höfer a Chris - Jan Stiller, Marion Halbfaβ, 27.7.2002

 • BEZ STRÁŽCŮ, Xb

  Převislou údolní hranou přes 3 kruhy na balkón. Krátkou spárou do římsy a vpravo přes převis 4. kruh a trhlinou na konec. Mírně zleva na balkón a spárou a hranou n. v. Pavel Henke a Tomáš Sobotka, 07.07.2018

 • ÚDOLNÍ KOMÍN, II

  Ze sedla dlouhý traverz doprava do JV stěny a šikmým komínem vpravo na vrchol.

 • JIŽNÍ KOMÍN, III

  Vlevo od cesty „Údolní komín" komínem na vrchol. Karel Luxík, Rudolf Zabilka, 30.4.1963

 • NÁHORNÍ SOKOLÍK, V

  Vpravo od sedla sokolíkem na vrchol. Viktor Hündl, 1.11.1964

 • STŘÍDÁNÍ STRÁŽÍ, VII

  Spárou v oblé náhorní hraně na vrchol. Martin Strnad, Pavel Bechyně, Pavel Henke, 16.9.2023