Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, II

  Vlevo v JV stěně pravou spárou do komína a jím na vrchol. Zdeněk Kropáček, Magda Benešová, 8.6.2003

 • OBLOUKOVÁ CESTA, III

  Vlevo od J hrany sokolíkem na římsu, traverz doleva na hranu a tou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Magda Benešová, 8.6.2003

 • JIHOZÁPADNÍ CESTA, III

  Ze sedla mezi věží a masívem traverz na JZ hranu. Tou a stěnou šikmo doleva na vrchol. Zdeněk Kropáček, Pavel Henke, 27.12.2005

 • SESTUPOVKA, I

  V JV stěně sestup širokým žlabem do sedla a vlevo stěnou na vrchol. Magda Benešová, Zdeněk Kropáček, 8.6.2003