Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, V

  Z náhorní strany traverz po lávce vpravo na SZ hranu a tou na vrchol. Před r. 1927

 • SEVEROVÝCHODNÍ CESTA, VI

  Traverzem „Staré cesty“ do středu SV stěny, přímo přes převis a pak stěnou šikmo vlevo na vrchol. Václav Tůma, Karel Blažek st., Miroslav Tůma, 28.5.1962

 • ZÁPADNÍ CESTA, VI

  V údolní (Z) stěně komínem, pak vlevo po stupních na balkón a JZ hranou na vrchol. Václav Tůma, Miroslav Tůma, Karel Blažek st., 28.5.1962

 • JIHOZÁPADNÍ HRANA, VI

  Od paty Z stěny, vlevo od komína „Západní cesty“, stěnou k převisu, koutkem přes něj a stěnkou na JZ hranu. Tou přes stupně a balkón na vrchol. Václav Tůma, Miroslav Tůma, Karel Blažek st., 28.5.1962

 • JIHOZÁPADNÍ HRANA - VARIANTA, V

  Z náhorní strany doleva na balkón, po něm doleva na JZ hranu.

 • ÚDOLNÍ CESTA, V

  V S stěně šikmo vpravo na lávku v Z stěně a šikmou spárou vpravo na balkón. Traverz vlevo na SZ hranu a „Starou cestou“ na vrchol. Milan Holub, Václav Černý, 15.3.1960