Lokace: Mapy.cz

Velky Tetrev

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, VIIa

  Z předskalí J hranou na plošinu (kruh). Traverz vlevo a spárou na vrchol. Rudolf Nake, Franz Goldberger, 20.6.1909S

 • STARÁ CESTA - VARIANTA, VIIa

  Od kruhu přechod doprava a V hranou na vrchol. Otto Albrecht, Otto Jüngling, 14.8.1910

 • STĚNA SUCHÉ BĚLÉ, VIIIb

  V SZ stěně trhlinou na římsu. Převislou stěnou a na tření přes kruh ke 2. kruhu. Stěnou, později křížíme „Severozápadní cestu“ a podél jemné trhliny přes 3. kruh na vrchol. Manfred Vogel, Jürgen Höfer, 17.7.1996

 • SEVEROZÁPADNÍ CESTA, VIIb

  Při S hraně spárkou ke kruhu. Nad kruhem dlouhý traverz doprava (2. kruh) a Z hranou na vrchol. Herbert Börner, M. Scheiter, 13.5.1934

 • SEVEROZÁPADNÍ CESTA - PŘÍMÁ VARIANTA, VIIc

  Od 1. kruhu přímo S hranou na vrchol. Zdeněk Weingartl, Pavel Weingartl, 28.9.1980

 • VÝCHODNÍ HRANA, VIIa

  V hranou přímo přes kruh na vrchol. Hasso Gantze, Volker Müller, Henry Krönert, Michael Bellmann, Albrecht Kittler, 5.6.1999

 • JIHOVÝCHODNÍ STĚNA, VIIb

  Vlevo od V hrany (stavěním) do výklenku, stěnou (dodatečný kruh) šikmo doprava a hranou (nebo stěnou přímo, jako „Stará cesta – varianta“ na vrchol. Arthur Gründlich, H. Georgi, Karel Stein, Georg Riedel, 29.6.1924

 • ELIÁŠŮV OHEŇ, VIIa

  Cesta na předskalí. Asi 3m vpravo od „Údolní cesty“ stěnou lehce šikmo vpravo (kruh) ke 2. kruhu). Vlevo stěnou na terasu. Libovolně na vrchol. Michael Bellmann, Henry Krönert, T. Hering, Sascha Lämmel, Ferdinand Bellmann, 11.9.1999

 • JIHOZÁPADNÍ CESTA, VIIa

  Cesta na předskalí. Vlevo od „Údolní cesty“ koutovou spárou na hranu, tou na terasu. Jako „Stará cesta“ na vrchol. Hans-Joachim Scholz, Helmut Rieger, Christa Zänker, 29.9.1979

 • JIŽNÍ CESTA, VIIa

  Cesta na předskalí. Na JV straně koutem na terasu. Jako „Stará cesta“ na vrchol. Hans-Joachim Scholz, Claus Herbst, 16.8.1979

 • ÚDOLNÍ CESTA, VIIa

  Cesta na předskalí. Od úpatí podstavce věže JZ hranou ke kruhu. Doprava za hranu a spárou na předskalí. Jako „Stará cesta“ na vrchol. Heinz Weigel, Helmut Weigel, 12.9.1971

 • MODRÝ HORIZONT, VIIc

  Cesta na předskalí. „Údolní cestou“ na předskalí a stěnou přes 2 kruhy ke 2. kruhu „Severozápadní cesty“. Tou na vrchol., Jiří Chocholoušek x Vladislav Nehasil, 29.8.2015