Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • SOKOLÍK, VIIb

  Ve středu stěny sokolíkem, výše spárou na kazatelnu a komínem na vrchol. Martin Štefáček, Ludvík Mattes, 1987

 • VARIANTA, VIIb

  Vpravo od nástupu cesty "Sokolík" stěnou přímo přes kruh ke klenbě, tou traverz ručkováním doleva do cesty "Sokolík" a tou na vrchol. Martin Štefáček, Ludvík Mattes, 1987

 • RUBIKON, VII

  Nástup asi 3 metry vlevo od cesty "Sokolík" stěnou přes 2 kruhy na římsu, tou doleva ke 3. kruhu, výše trhlinou a stěnou na vrchol. Martin Štefáček, Ludvík Mattes, 1987

 • KOSTKY JSOU VRŽENY, VIIb

  V levé části stěny trhlinou, výše spárou šikmo doprava ke 3. kruhu cesty "Rubikon" a tou na vrchol. Martin Štefáček, Ludvík Mattes, 1987

 • TICHÉ VOLÁNÍ, VIIb

  V levé části stěny převislou spárou na vrchol. Vladislav Nehasil, David Nehasil, 8.12.2002