Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • BALETNÍ VÝUKA, VIIIb, RP VIIIc

  Jako „Vídeňský valčík“ na zarostlé plato. Vlevo od cesty „Taneční hodiny“ stěnou šikmo ke hraně, tou ke kruhu. Stěnou a sokolíkovým zářezem (2. kruh) na konec. Vlevo stěnou přes 3. kruh na zarostlou terasu. Jako „Stará cesta“ na vrchol. Manfried Vogel, Jürgen Höfer, 12.5.1996

 • SEVERNÍ KOMÍN, IV

  Cestou „Severní spára“ na lávku, traverz vlevo a komínem na plošinu. Jako „Stará cesta“ na vrchol. Franz Menzel, T. Lindner, 30.12.1972

 • SEVERNÍ SPÁRA, V

  Z náhorní strany sestup vlevo na zarostlou lávku. Spárou, nahoře vlevo na plošinu a jako „Stará cesta“ na vrchol. Franz Menzel, Siegfried Wendt, 25.3.1973

 • STARÁ CESTA, III

  Z nejvyššího místa náhorní strany stěnou na plošinu a J stěnou na vrchol. Franz Menzel, 2.12.1972

 • STŘÍBRNÁ PUŠKA, VIIIc

  Jako „Vídeňský valčík“ na zarostlé plato. Ve středu Z stěny přes 3 kruhy na zarostlou tarasu. Jako „Stará cesta“ na vrchol. Jürgen Höfer, Joachim Friedrich, Steffan Vogel, Manfried Vogel, 8.4.1996

 • TANEČNÍ HODINY, VI

  Jako „Vídeňský valčík“ na zarostlé plato. V levé části stěny šikmo vlevo stěnou a spárou na zarostlou terasu. Jako „Stará cesta“ na vrchol. Jaroslav Houser, Jiří Havlák, 28.9.1975

 • ÚDOLNÍ CESTA, VIIa

  Vpravo v údolní stěně spárou na římsu, traverz 4m vlevo a stěnou doprava k převisu (kruh). Stavěním přes převis k římse, vlevo komínem na plošinu. Jako „Stará cesta“ na vrchol. Franz Menzel, W. Bomsdorf, 20.5.1973

 • VÍDEŇSKÝ VALČÍK, VIIb

  Vlevo na údolní straně sokolíkovou spárou na zarostlé plato. Stěnou šikmo vpravo k zářezu, tím šikmo vlevo a žlabem na balkón. Vpravo spárou přes polici ke hraně (kruh). Stěnou na balkón. Stěnou a spárou, později komínem na zarostlou terasu. Jako „Stará cesta“ na vrchol. Jaroslav Houser, Zdeněk Hubka, 12.6.1976

 • ZLATÁ ŽÍLA, VIIb

  Jako „Vídeňský valčík“ na zarostlé plato. Vpravo od cesty „Taneční hodiny“ zprava kolem kruhu přes převísek a sokolíkem přes 2 kruhy na zarostlou terasu. Jako „Stará cesta“ na vrchol. M. Vogel, G. Hühnchen, F. Jost, J. Leonhardt, 8.4.1996

 • MODERNÍ ÚDOLNÍ CESTA, VIIc

  Jako „Údolní cesta“ až na 2. římsu (nad ní 2. kruh) a stupňovitou hranou a stěnou na vrchol. Thomas Häntzschel x Jürgen Höfer, 22.7.2003