Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • HORSKÁ CESTA, III

  V masívu sestup 4m zarostlým žlabem, přepad a žlabem na vrchol. Manfred Kühn, Zdeněk Kropáček, 27.6.1987

 • KOMÁŘÍ ŽLAB, VIIa

  Vlevo v údolní stěně při SV hraně spárou a žlabem na balkón. „Údolní cestou“ na vrchol. Zdeněk Kropáček, Egon Merke, Manfred Kühn, 27.6.1987

 • PŘESKOK 1, 1

  Úplně vpravo v J masívu přeskok na vrchol. Václav Sojka, 7.3.1999

 • PŘESKOK 2, 1

  Z vrcholu Zelený roh přeskok na balkón „Staré cesty“ a tou na vrchol. Andreas Poppe, 21.5.2001

 • STARÁ CESTA, I

  Od S komínem a dvojspárou do sedla mezi věže Zelený roh a Zelenou věž. Vlevo žlabem a zarostlou stěnou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Martin Kropáček, 21.6.1987

 • ÚDOLNÍ CESTA, III

  Od nástupu „Staré cesty“ dlouhý traverz vlevo a šikmým žlabem na vrchol. Zdeněk Kropáček, 21.6.1987

 • BOROVÁ CESTA, III

  Od Z komínem mezi věží a masívem. Vlevo zarostlou stěnou a „Horskou cestou“ kolem borovice n. v. Lothar Petrich, 08.07.2003