Lokace: Mapy.cz

Krepelka01
Krepelka02
Krepelka

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, II

  Vlevo v náhorní stěně vhloubením na balkón a hranou na vrchol.

 • VÝCHODNÍ HRANA, III

  V hranou na balkón „Staré cesty“ a tou na vrchol.

 • JIHOVÝCHODNÍ ŽLAB, IV

  Vlevo od „Východní hrany“ úzkým žlabem na oblou římsu, traverz vlevo k díře a stěnou na balkón „Staré cesty“. Tou na vrchol.

 • JIŽNÍ CESTA, VI

  Vpravo od „Cesty z úkrytu“ stěnou přímo do díry cesty „Jihovýchodní žlab“. Tou na vrchol. V. Nehasil, 25.4.2004

 • CESTA Z ÚKRYTU, VIIa

  Ve středu údolní stěny komínem zužujícím se ve spáru, tou a stěnou přímo na vrchol. Jan Paul, Petr Kučera, V. Nehasil, 27.4.2004

 • PEČÍNKA, VIIb

  JZ hranou přes K a hodiny na vrchol. V. Nehasil, D. Nehasil, 25.4.2004

 • SEVERNÍ STĚNA, V

  Středem S stěny (pod slaněním) přes hodiny na vrchol. V. Nehasil, D. Nehasil, 25.4.2004

 • BEZ BOTY, V

  3m vpravo od „Staré cesty“ stěnou n. v. Jaroslav Kukla, 12.9.2006 (poznámka: stejné jako cesta „Severní stěna“)