Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • STARÁ CESTA, II

    Z náhorní strany doprava a krátkou spárou a žlabem na vrchol. Autoři neznámí

  • SEVEROVÝCHODNÍ CESTA, V

    Vlevo v náhorní (SV) stěně k rozšiřující se spáře a tou na vrchol. Vladislav Nehasil, David Nehasil,16.11.2003

  • HONZOVA CESTA, VIIb

    Údolní stěnou pod převis k 1. kruhu a vpravo spárou přes 2. kruh na vrchol. V. Sojka, J. Marhan, 6.5.1990