Lokace: Mapy.cz

KNIHA
KNIHA
Stará cesta, III
KNIHA
Prasopes, VIIa
KNIHA
Jižní spára, V
KNIHA
Knihomol, VIIc; Čistá věc, VI
KNIHA
Jihovýchodní cesta, II
KNIHA
Bohužel nic, IXc
KNIHA
Knižní koutek, VI
KNIHA
Komáří komín, III
KNIHA topo

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, III

  Od Z na předskalí a JZ hranou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Monika Kropáčková, 27.3.1976

 • KOMÁŘÍ KOMÍN, III

  Vpravo v S stěně komínem na předskalí a „Starou cestou“ na vrchol. Zdeněk Kropáček, Manfred Kühn, 15.5.1983

 • KNIŽNÍ KOUTEK, VI

  Koutem v S stěně, nahoře komínem a stěnou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Monika Kropáčková, J. Píšová, 19.4.1976

 • BOHUŽEL NIC, IXc

  SV stěnou ke kruhu doprava na hranu a tou přímo přes 2 kruhy na vrchol. Pavel Henke, 19.10.2003

 • KNIHOMOL, , VIIc

  Jako „Jihovýchodní cesta" na blok, traverz vlevo do středu J stěny a tou přes několik hodin, výše mírně vlevo na vrchol. Pavel Bechyně, Pavel Henke, 19.10.2003

 • JIHOVÝCHODNÍ CESTA, II

  Zprava nebo zleva na blok při JV hraně. Žlabem na předvrchol, stěnou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Monika Kropáčková, 28.3.1976

 • ČISTÁ VĚC, VI

  Vpravo v J stěně na blok a vlevo stěnou (kruh) ke 2. kruhu. Stavěním a stěnou na vrchol. Hasso Gantze, Paul Jacob, Winfried Popelka, Gerda Jacob, 28.8.1988

 • JIŽNÍ SPÁRA, V

  J spárou výše stěnou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Jaroslav Přibyl, Monika Kropáčková, 13.6.1976

 • PRASOPES, VIIa

  Vpravo od „Varianta staré cesty" koutem a stěnou přímo na vrchol. Pavel Bechyně, Pavel Henke,18.10.2003

 • STARÁ CESTA - VARIANTA, III

  Úplně vlevo v J stěně šikmou spárou na předskalí a „Starou cestou“ na vrchol. Zdeněk Kropáček, Beatrice Kropáčková, Manfred Kühn, R. Steinbron, 15.5.1983