Popis oblasti

Věže v okolí Vysoké Lípy se nacházejí v blízkosti romantického Loupežnického hradu a v roklích. Věže jsou z měkkého pískovce a nedosahují velkých výšek.  Při provozování horolezecké činnosti dbejte pokynů pro příslušnou oblast. Lezení za mokra se nedoporučuje.

První evidovaná cesta v této oblasti na věž Rytíř:
STARÁ CESTA, III
Pravou (SZ) spárou na balkón a JZ stěnou na vrchol. Helmut Grosser, Holger Thomas, 4.12.1938

Seznam skal v této skalní oblasti