Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, III

  Krátkou náhorní stěnou přímo na vrchol. Vlastislav Hrkal, Pavel Šedý, 30 4.1994

 • KATOVA CHUŤOVKA, IV

  Z náhorní stěny traverz vlevo do údolní stěny a mělkým žlábkem na vrchol. Hasso Gantze, 21.10.1998

 • JIŽNÍ HRANA, III

  Od nástupu „Staré cesty“ stěnou šikmo doleva na J hranu a tou přímo na vrchol. Lothar Petrich, Roland Heinrich. 16.8.2006

 • GALGENSTRICK, VIIIa

  Vpravo v S stěně komínem ke kruhu, výše šikmo vpravo na hranu ke 2. kruhu. Traverz doprava za hranu a jako „Jižní hrana“ na vrchol. Jӧrgen Hӧfer, Peter Hӓhnel, 16.7.2011

 • POSLEDNÍ PŘÁNÍ, VIIa

  JZ hranou přes kruh na bouli, výše cestou „Katova chuťovka“ na vrchol. Vlastimil Peroutka, 13.4.2002

 • SEVERNÍ SPÁRA, VI

  Z náhoří (od SV hrany) traverz doprava S stěnou ke spáře a tou na vrchol. Vlastimil Peroutka, 13.4.2002