Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • HEJBNI KOSTROU, IXa

  V Z stěně trhlinou přes 2 kruhy a vpravo hranou na vrchol. Pavel Bechyně, Pavel Henke, 22.7.2002

 • NÁHORNÍ CESTA, V

  Rozporovým komínem mezi věží a masívem doprava na balkón „Staré cesty“. Vlevo stěnou na vrchol. Helmut Weigel, Libor Holpuch, Jaroslav Uher, 18.10.1969

 • POUŤOVÁ CESTA, V

  V levé části náhorní strany rozporem ke kruhu, šikmo vlevo na vrchol. Zdeněk Hubka, J. Dríža, František Vyšata, 27.7.1977S

 • STARÁ CESTA, IV

  Od J do sedla, vpravo komínem k balvanu a stěnou na balkón. Vpravo spárou v údolní stěn na vrchol. Helmut Weigel, Heinz Weigel, 26.9.1968

 • STÍNOVÁ CESTA, V

  Ve středu náhorní stěny rozporem ke kruhu. Stěnou šikmo doprava na vrchol. Hasso Gantze, Zdeněk Kropáček, Manfred Kühn, R. Steinborn, 13.10.1985

 • STÍNOVÁ CESTA - VARIANTA, V

  Od kruhu traverz doprava a stěnou přes balkón na vrchol. S. Drašner, Vojtěch Přibyl, 9.9.1988

 • ÚDOLNÍ CESTA, V

  Zleva do náhorní strany Oddílové věže, stěnou a komínem na balkón. Vpravo převisle stupňovitou stěnou a vlevo žlabem na balkón „Staré cesty“. Tou na vrchol. Dáša Kropáčková, Zdeněk Kropáček, Beatrice Kropáčková, 20.10.1985

 • VYPADNI Z BUFETU, VIIIa

  Z balkónu v údolní stěně stěnou přes 2 kruhy, výše spárou na vrchol. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 22.7.2002