Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, III

  V hranou na vrchol. lezci KK Kesseltürmer, 1922

 • STARÁ CESTA - VARIANTA, II

  Vlevo od „Staré cesty“ komínem a JV hranou na vrchol. Cornelius Zippe s druhy, 16.4.1994

 • SPRCHA, V

  Ve středu J stěny podél jemných trhlin, výše stěnou na vrchol. Vladislav Nehasil, D. Nehasil, 25.6.1995

 • JIŽNÍ CESTA, III

  Vlevo v J stěně žlabem na plošinu a komínem na vrchol. Helmut Grosser, K. Nitzschmann,31.10.1937

 • ZÁPADNÍ CESTA, III

  U JZ hrany přechod vlevo do žlabu a jím na vrchol. Autoři neznámí

 • BOŽÍ MUKA, V

  Vlevo v údolní stěně na blok do komína. Šikmo vpravo na plošinu a pravou spárou na vrchol. Zdeněk Kropáček, G. Schneider, 2.10.1976

 • PROTISPÁRA, IV

  Vlevo v údolní stěně komínem a spárou na balkón. „Starou cestou“ na vrchol.Zdeněk Kropáček, M. Kühn, 10.10.1982