Lokace: Mapy.cz

Strazce lesa scaled

Cesty na této skále

 • BOBOVÁ DRÁHA, VI

  Pravou náhorní hranou doprava do žlabu, jím na vrchol. Heinz Skopec, Miroslav Štross, J. Renc, J. Roháč, 29.9.1985

 • CESTA PRO IVANA, VIIa

  Zprava na JZ hranu a tou přes 2 kruhy na vrchol. Heinz Skopec, Ivan Rotman, Vladimír Hájek, 21.5.1986

 • CESTOU PŘES UCHO, V

  Pravou částí náhorní stěny na balkón a na vrchol. Heinz Skopec, Miroslav Štross, J. Renc, J. Roháč, 29.9.1985

 • JIRKOVÉ V AKCI, VI

  Z předskalí doleva výše doprava ke kruhu a žlábkem na vrchol. Heinz Skopec, Miroslav Štross, J. Renc, J. Skopec, J. Roháč, 29.5.1985

 • ONE WAY, VIIc

  Levou částí údolní stěny přes 2 kruhy do žlábku a jím na vrchol. Miroslav Štross, Heinz Skopec, 13.10.1985

 • SPIRÁLOVÁ CESTA, VI

  Jako „Cesta pro Ivana“ k 1. kruhu, poté stěnou šikmo vlevo na hranu ke 2. kruhu. Po římsách šikmo doleva do žlabu přecházející v komín a jím na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 6.7.1986

 • TANK FULL, VIIc

  V stěnou přímo ke kruhu, od něj převislou stěnou na vrchol. Vladimír Pešek, R. Skopec, 30.6.1988

 • ŽIVOT V POKLUSU, VIIa

  Z nejnižšího místa úpatí spárou a stěnou k velkému převisu (hodiny) a v něm šikmo vpravo ke kruhu cesty „Cesta pro Ivana“. Od něj cestou „Spirálová cesta“ ke 2. kruhu a stěnou přímo přes 3. kruh na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 30.6.1988