Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • CESTA ZA BUKEM, VIIa

  Ze SZ strany stěnou a spárou na pilíř v údolní stěně. Stěnou na polici. Traverz vlevo za hranu a stěnou na vrchol. Jaroslav Houser, Milan Mařík, Zdeněk Hubka, 28.8.1976

 • JIHOZÁPADNÍ CESTA, VIIc

  Jako „Západní stěna“ na pilíř v údolní stěně. Šikmo vpravo stěnou přes kruh na vrchol. Helmut Paul, G. Hühnchel, Dieter Fahr, Manfred Vogel, Steffan Vogel, 8.9.1990

 • PODZIMNÍ STĚNA, VIIIc

  Od náhorní hrany, při Z stěně šikmo vpravo ke kruhu. Stěnou přes 2. kruh, výše jako „Cesta za bukem“ na vrchol. Jürgen Höfer, Alexander Marg, 1.11.2002

 • STARÁ CESTA, IV

  Z údolní strany spárou a komínem do sedla mezi Leydeho a Májovou věží. Přepad na J hranu, tou na plošinu a vlevo stěnou na vrchol. Rudolf Stelzer, W. Martin, E. Müller, G. Kloß, H. Fritsch, 9.4.1914

 • STARÁ CESTA - VARIANTA, V

  Z náhorní strany pravou hranou a stěnou na vrchol. Jaroslav Houser, Zdeněk Hubka, 19.8.1976

 • VZPOMÍNKOVÁ CESTA, VI

  „Starou cestou“ do sedla poněkud dolů a doprava přechod do SV stěny. Stěnou přímo, pak doprava a dírou do Z stěny. Šikmou stěnou na vrchol. Karel Krombholz, Ladislav Ryska, Bedřich Fabián, Helmut Weigel, Václav Sláma, 23.5.1954. (Cesta na paměť horolezce Jardy Němečka)

 • ZÁPADNÍ STĚNA, VII

  V Z stěně spárou na pilíř. Jako „Cesta za bukem“ na polici. Vpravo hranou a převisem doprava na vrchol. Eckhardt Junghans, R. Junghans, 6.6.1981

 • CESTA REFORMY, VIIIb

  Zleva na SV hranu. Tou přes 2 kruhy a hodiny n. v. Jürgen Höfer a Paul Saß, 06.11.2003