Lokace: Mapy.cz

Ferdinand01
Ferdinand02
Ferdinand

Cesty na této skále

 • CVRKOT BUBLIN, VIIc

  Nástup spárou v S stěně, výše šikmo vlevo sokolíkem ke kruhu. Stěnou přes hodiny ke 2. kruhu a přímo stěnou na vrchol. Pavel Bechyně, Pavel Henke, 9.8.1997

 • KLOUBENKA, RP IXa

  Nástup vlevo v SZ stěně (vlevo od balvanu) stěnou přímo přes 3 kruhy a BH. do žlabu a jím na vrchol. Jiří Novák a Jiří Slavík a Petr Slanina, 2000

 • ČTVRTÁ DIMENZE, VIIIc

  V údolní stěně převisem přes 2 kruhy a vlevo za hranu k 3. kruhu. Stěnou přímo na polici a stěnou přes 2 kruhy na vrchol. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 12.8.1996

 • TĚŽKÁ VODA, IXc

  5m společně s cestou „Čtvrtá dimenze" ke 2. K. Zprava hranou a stěnou při hraně přes 3. K do římsy (nad ní 4. K). Vlevo podél trhlinky nad převis a vzhůru přes 5. a 6. K ke slanění. Robert Hes x Jiří Chocholoušek, 8.5.2020

 • RUDÝ ĎÁBEL, RP IXb

  Cestou „Čtvrtá dimenze“ k 1. kruhu. Šikmo vpravo ke 2. kruhu, hranou přes BH ke 3. kruhu. Stěnou a sokolíkem přímo na vrchol. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 21.8.1997

 • TUŠENÍ KLÍNŮ, RP IXc

  Od nástupu cesty "Čtvrtá dimenze" převislou hranou (kruh), výše doprava za hranu (2. kruh) a převislou stěnou k 3. kruhu. Stěnou přes díru (4. kruh) šikmo vpravo do sokolíka (5. kruh). Jím a stěnou přes BH na vrchol. Jirka Novák a Jiří Slavík a Martin Červenka, 2000