Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • JIHOVÝCHODNÍ SOKOLÍK, IV

  V pravé části JV stěny sokolíkem, výše širokou spárou na balkón a na vrchol. Zdeněk Petráň, 4.9.1992

 • CESTA PRO NOVÁČKY, , VI

  Jako cesta "JV sokolík" sokolíkem 6 m vzhůru a traverz doleva ke kruhu. Stěnou přímo a doleva (2. kruh) na balkón a na temeno. Jan Nováček a Zdeněk Petráň, 4.9.1992

 • FIESTA, V

  Od JV převislým sokolíkem, výše komínem na temeno. Vítězslav Appel, Z. Petráň, 7.9.1991

 • CHOLERA, VIIIc, (IXa)

  Vlevo od cesty "Fiesta" stěnou (kruh), ke 2. kruhu. Od něj stavěním do zářezu a vlevo stěnou k BH. Stěnou přímo na polici, traverz vpravo do komína a jím na temeno. Pavel Henke, V. Sojka, 29.5.1993

 • ČESKO - LIPSKÁ CESTA, IXa

  Od J stěnou přes kruh do zářezu. Stěnou přímo, výše traverz vlevo ke 2. kruhu. Stěnou přes 3. kruh a hodiny na temeno. Pavel Kulík s druhy, 1993

 • CESTA JAKUBA A TOMÁŠE, VIIIc

  Ve středu J stěny přes kruh ke 2. kruhu, traverz vlevo a stěnou přes 3. kruh a BH na temeno. Evžen Hollmann, P. Henke s druhy, 12.9.1992

 • ŠLEHAČKA A ČOKOLÁDA, VIIb

  Vpravo od cesty "Domino" spárou přes převis ke kruhu. Vzhůru do zářezu a traverz doprava ke 2. kruhu. Doprava na hranu a podél ní (3. kruh) na temeno. Zdeněk Petráň, V. Appel, J. Petrásek, 29.8.1992

 • DOMINO, VIIIb

  Tupou Z hranou, nebo pravou spárou na polici (hodiny), traverz vlevo a sokolíkem ke kruhu. Přes převis (2. kruh) ke 3. kruhu. Stěnou (hodiny) přímo na temeno. Evžen Hollmann a Stanislav Feigl st., 27.5.1990

 • KRAKEN, VIIIb

  Údolním komínem asi 10 m vzhůru. Vpravo pod převisem ke kruhu. Dlouhý traverz vpravo pod velkým převisem (hodiny) ke 2. kruhu. Přes převis stěnou 3. kruh na temeno. (Mezi 1. a 2. kruhem byl přidán kruh k cestě Diskomaraton 93). Pavel Bechyně s druhy, 08.07.1989

 • DISKOMARATON 93, IXa

  S stěnou vpravo od "Údolní cesty" na polici a vpravo k 1. kruhu, sokolíkem ke 2. kruhu. Přes převis (hodiny), šikmo vlevo (hodiny) a vpravo k 3. kruhu. Spárkou přímo na temeno. Pavel Henke, K. Hofman, S. Feigl, E. Hollmann, I. Paterová, 30.5.1993