Lokace: Mapy.cz

Kočičí kostel
Kočičí kostel
Kočičí kostel
Kočičí kostel
Kočičí kostel topo

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, VIIb

  Z náhorní stěny vlevo lávkou do údolní stěny a po umělých stupech na balkón. Žebrem šikmo vlevo ke kruhu, traverz vlevo k převislé spáře a tou na vrchol. Rudolf Meyer, Otto Rülke, 24.4.1921

 • PŘÍMÁ CESTA, VIIc, RP VIIIa

  Spárou v JV stěně na balkón, stěnou (kruh) a spárkou, výše spárou "Staré cesty". Josef Čihula, G. Haas, 28.10.1965

 • POLEDNÍ CESTA, VIIb

  Vlevo v náhorní (JZ) stěně šikmo doprava přes výklenek k 1. kruhu a stěnou ke 2. kruhu. Nad kruhem traverz doprava na hranu a tou na vrchol. Karel Luxík, Ladislav Štěpán, 2.9.1962

 • POLEDNÍ CESTA - VEČERNÍ VARIANTA, IXb

  Od 2. kruhu „Polední cesty“ šikmo vlevo žebrem a stěnou přes kruh na vrchol. Steffen Vogel x Jürgen Höfer, 22.5.1998

 • DŘEVĚNÝ SPACÁK, IXc

  Nástup jako "Polední cesta" na lávku a vlevo spárou ke kruhu. Přímo stěnou a vpravo ke 2. kruhu. Vpravo do díry a stěnou na vrchol. René Pohořálek, Milan Havlák, 28.10.1985

 • DŘEVĚNÝ SPACÁK - PŘÍMÁ VARIANTA, IXb

  Od 1. kruhu stěnou (BH) přímo na vrchol. Pavel Henke a Evžen Hollmann, 4.10.1992

 • ÉRA, Xa, RP Xb

  Po vysekaných stupech snadno na balkón k velkým hodinám pod severní převislou hranou a tou přes tři kruhy na vrchol. Pavel Henke a Tomáš Sobotka a Filip Martínek, 20.8.2009
  (Cesta věnována památce Ericha Melzera).