Lokace: Mapy.cz

Na konci sveta

Cesty na této skále

 • PODZIMNÍ SPÁRA, III

  JV spárou n. t. Jan Paul, 23.10.2022

 • INVAZE BARBARŮ, VIIa

  Zcela vlevo v JV stěně přes převis K a trhlinou na polici a stěnou n. t. (dobírací BH). Jan Paul, 9.10.20213

 • VŠEHOMÍRA, V

  V pravé části SZ stěny krátce koutem a spárou n. t. Pavel Bechyně, Pavel Henke, 18.4.2022

 • SMITH & WESSON, VIIb

  Uprostřed SZ stěny z římsy přes převis do koutové spáry n. t. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 18.4.2022

 • AYAHUASCA, VIIc

  V levé části SZ stěny přes stupeň do vhloubení a jím přes převis n. t. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 18.4.2022

 • EROR, IXa

  Zcela vlevo v SZ stěně přes 2 K n. t. Pavel Henke x Tomáš Sobotka, 29.11.2022