Lokace: Mapy.cz

TŘI BRATŘI
* Laskavý poddaný VIIIc
TŘI BRATŘI
* Jihozápadní hrana IXa
TŘI BRATŘI topo

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA - TROJSKOK, 1/III

  Z masívu překrok (nebo přeskok) na JV předvrchol, z něj překrok (nebo přeskok) a stěnou na SV předvrchol. Sestup a stěnou na vrchol. Zdeněk Kropáček, 25.11.1978

 • TROJSKOK – PŘEPADOVÁ VARIANTA, IV

  „Starou cestou" na JV vrchol. Z JV předvrcholu přepad a stěnou přes slaňovací kruh na vrchol. Jaroslav Vlasák, Miroslav Jouza, 6.7.1995

 • TROJSKOK - ÚNIKOVÁ VARIANTA, II

  „Starou cestou" na JV vrchol. Z JV předvrcholu do komína, jím a „Lámavým komínem“ vzhůru do stěny. Tou na vrchol. Gerald Männel, 4.9.1999

 • LÁMAVÝ KOMÍN, 1/III

  Komínem mezi věží a masívem na SV předvrchol. Cestou „Trojskok“ na vrchol. Henry Krönert, 5.9.1999

 • BUKOVÝ KOMÍN, III

  Od JV komínem mezi vrcholem a předvrcholem na vrchol. Vladimír Hrkal st., Jana Hrkalová, 19.5.1989

 • JIHOZÁPADNÍ HRANA, IXa

  Středem JZ stěny šikmo vpravo nad kruh a JZ hranou n. v. Jurgen Höfer s druhy, 5.10.2014

 • ZÁPADNÍ STĚNA, IXc

  Vpravo v Z stěně stěnou přes 2 kruhy, výše mělkým žlabem (3. kruh) a stěnou na vrchol. Jurgen Höfer s druhy.

 • ZÁPADNÍ SPÁRA, V

  Ve středu Z stěny stěnou a spárou s převislým nástupem na vrchol.

 • LASKAVÝ PODDANÝ, VIIIc

  Západní spárou asi 3 m vzhůru a doleva ke kruhu. Šikmo vlevo zářezem ke 2. kruhu, traverz doleva do žlabu, jím a raibasem přes 3. kruh na předvrchol. Překrok na vrchol. Stephan Buko x Jürgen Höfer, 7.7.2013

 • MALÝ MOST, II

  Z masívu sestup středem stěny, překrok a stěnou na SV předvrchol. Cestou „Trojskok“ na vrchol. Michael Bellmann, 5.9.1999