Lokace: Mapy.cz

POMERANČ
Mrazivý klín, V

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, II

  Z náhorní strany po polici vpravo na V stranu, stěnou n. v. Místní lezci od nepaměti

 • JIHOVÝCHODNÍ HRANA, II

  JV hranou n. v. Lothar Petrich, 5.2.2022

 • JIŽNÍ STĚNA, III

  J stěnou přímo n. v. Lothar Petrich, 5.2.2022

 • JIŽNÍ SPÁRA, II

  J spárou n. v. Lothar Petrich, 5.2.20225

 • MRAZIVÝ KLÍN, V

  Uprostřed údolní SZ stěny, podél členité trhliny do rozšíření a kolem vklíněného balvanu vhloubením n. v. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 31.1.2023