Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • JIHOVÝCHODNÍ CESTA, III

  Z náhorní strany (stavěním) na hrotovou římsu a vlevo stěnou na vrchol. Hugo Emingr, V. Kamenický, 1976

 • SEVERNÍ CESTA, IV

  Z náhorní strany stěnou vpravo k borovici a S hranou na vrchol. Hugo Emingr, V. Kamenický, 1976

 • ÚDOLNÍ CESTA, IV

  Vpravo v údolní stěně přímo přes převis (nebo traverz zprava - III) do vhloubení (hodiny), jím a stěnou (hodiny) na vrchol. V. Nehasil, Jiří Chaloupka, D. Nehasil, Jan Paul, Ilona Škálová, 14.11.2004

 • DRUHÁ ŠANCE, VIIb

  Středem údolní stěny na římsu, převisem doprava na stupeň ke kruhu (nebo traverz zprava – V), vhloubením a stěnou n. v. Jiří Chaloupka, R. Soukalová, 27.7.2005