Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • S BOŽÍ POMOCÍ, VIIc

    V údolní stěně sokolíkem na konec, v římse vlevo a koutovou spárou přes další římsu n. v. Tomáš Sobotka, Pavel Henke, 3.1.2022