Lokace: Mapy.cz

VĚŽ MLÁDÍ
VĚŽ MLÁDÍ
Stará cesta1, Pilířová cesta VI
VĚŽ MLÁDÍ top

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, I

  Od S komínem na vrchol.

 • STARÁ CESTA - VARIANTA, II

  Od J komínem, výše „Starou cestou“ na vrchol.

 • VIKLAN, VI

  Jako „Stará cesta“ doleva na velkou polici a stěnou (libovolně) přímo na vrchol. Stanislav Feigl ml., 9.6.2016

 • NA PLÁŽI, VIIa

  V pravé části V stěny druhou ukloněnou spárou na poličku a přímo na předvrcholovou polici a cestou „Viklan" na vrchol. Stanislav Feigl ml., 9.6.2016

 • JIHOVÝCHODNÍ STĚNA, VIIIa

  Vpravo v JV stěně stěnou přes BH na polici a stěnou přímo na vrchol.

 • KOZÍ NOHY, VIIa

  Vlevo od cesty „Stará cesta – varianta“ komínem přímo přes kruh a hodiny na vrchol. Stanislav Feigl ml., Aleš Kohák, 20.8.2016

 • JIHOZÁPADNÍ HRANA, , VI

  JZ hranou na balkón a stěnou přímo na vrchol.

 • PLAZIVKA, II

  Vpravo od „Pilířové cesty“ doprava lávkou a přímo na balkón a plazením nebo libovolně kolem vrcholového kamene na vrchol. Stanislav Feigl ml., Tomáš Vojta, Denisa Beranová, Aleš Kohák, Luboš Zeman, 7.5.2016

 • PILÍŘOVÁ CESTA, VI

  Vpravo od „Staré cesty“ stěnou úzkého pilíře (BH), výše vlevo stěnou na vrchol.