Lokace: Mapy.cz

Oběšencovo sperma Xa
Falšování důkazů RP VIIc
Magnéziová velezrada IXa, Trestní právo RP VIIIb
Milost RPXc
Rozsudek, Xa

Cesty na této skále

 • POPRAVIŠTĚ, III

  V S stěně, vlevo od stezky na masív, převislou spárou na plošinu a vlevo stěnou n. v. Thomas Hofmann, Hasso Gantze, 26.6.2019

 • VYKONSTRUOVANÉ OBVINĚNÍ, VIIa

  V levé části S stěny sokolem ke kruhu a stěnou n. v. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 13.10.2019

 • STARÝ KOZÁK, VI

  Ve V stěně komínem n. v. Hasso Gantze, 23.6.2019

 • SMÍŘENÍ, VIIIb

  Stěnou šikmo vpravo ke kruhu na JV hranu a tou přes 2 kruhy n. v. Pavel Henke, Pavel Bechyně, Lenka Richterová, 26.10.2019

 • ABOLICE, VIIb

  Úplně vpravo v J stěně stěnou a sokolem přes kruh a vlevo přes 2. kruh n. v. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 5.7.2019

 • ROZSUDEK, Xa

  Vpravo od „Monstroproces" stěnou přímo přes 3 BH na vrchol. Tomáš Sobotka x Pavel Henke, 31.12.2019

 • MONSTROPROCES, IXa

  Vpravo od cesty „Poslední přání / Letzter Wunsch", převislým koutem a vpravo k 1. kruhu, přímo stěnou přes 2 kruhy n. v. Pavel Henke, 17.10.2019

 • POSLEDNÍ PŘÁNÍ / LETZTER WUNSCH, VIIc

  V pravé části J stěny spárou nad kruh a zprava stěnou přes hodiny n. v. Pavel Henke, Martin Strnad, Volker Müller, Hasso Gantze, Pavel Bechyně, 22.6.2019

 • OBĚŠENCOVO SPERMA, Xa

  Převislým sokolíkem k 1. kruhu a vzhůru ke 2. kruhu. Vpravo hranou přes 2 kruhy a stěnou přes 5. kruh n. v. Pavel Henke, Tomáš Sobotka, 27.10.2019

 • JEDEN DRUHÉHO BŘEMENA NESETE / EINER TRAGE DES ANDEREN LAST, VIIa

  V levé části J stěny stavěním ke kruhu a sokolem přes 2. kruh n. v. Pavel Henke, Hasso Gantze, Volker Müller, Pavel Bechyně, Martin Strnad, 5.7.2019

 • MILOST, RP Xc

  JZ hranou přes 3 kruhy na balkón ke slanění. Tomáš Sobotka x Pavel Henke, 2.4.2017

 • BEZ MILOSTI, RP XIa

  Středem J stěny přes 4 kruhy na balkón. Tomáš Sobotka x David Obermann x Pavel Henke, 10.4.2017

 • KAMENNÝ PRANÝŘ, VIIa

  Rozporem a výše hranou přes kruh n. v. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 26.10.2019

 • UPÁLENÍ, IXb

  Stěnou přímo ke kruhu cesty „Kamenný pranýř“ a tou na vrchol. Tomáš Sobotka, 5.7.2020

 • SEKYRA, II

  V levé části Z stěny komínem n. v. Thomas Hofmann, Hasso Gantze, 26.6.2019

 • MAGNÉZIOVÁ VELEZRADA, IXa

  Pravou spárou Z stěny a k 1. kruhu cesty „Trestní právo", vpravo sokolem a hranou přímo přes 2 kruhy n. v. Pavel Henke, 17.10.2019

 • TRESTNÍ PRÁVO, RP VIIIb

  Levou spárou Z stěny ke kruhu a vlevo hranou přes 2 kruhy n. v. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 13.10.2019

 • FALŠOVÁNÍ DŮKAZŮ, RP VIIc

  V pravé části S stěny přes 2 kruhy do žlabu a jím n. v. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 13.10.2019

 • ULIČKA HANBY, Xa

  V pravé části S stěny z bloku k 1. kruhu a sokolem přes 2. a 3. kruh, stěnou n. v. Pavel Henke, 26.10.2019