Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • CESTA ÚŘEDNÍCH ŠIMLŮ, VIIb

  Náhorní stěnou ke kruhu a stěnou šikmo vpravo do „Staré cesty“. Tou na vrchol. Jan Ondrouch, Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 10.7.1983

 • SLUŽEBNÍ CESTA, VIIa

  V údolní stěně spárou a žlabem na balkón (kruh). Stěnou nejprve přímo, poté vlevo na vrchol. Zdeněk Kropáček, Hasso Gantze, Manfred Kühn, 27.6.1981

 • SOUKROMÁ CESTA, VI

  Rozporovým komínem mezi věží a masívem do „Úřední cesty“. Tou na vrchol. Hasso Gantze, Manfred Kühn, Zdeněk Kropáček, 27.6.1981

 • STARÁ CESTA, V

  Vpravo v J stěně na balkón a šikmou stěnou na vrchol. Heinz Weigel, Karel Hladík, Günther Schneider, Václav Tůma, Jaroslav Uher, Jindřich Strauss, 3.6.1973

 • ÚŘEDNÍ CESTA, IV

  Z masívu sestup k římse. Přepad z postavení a stěnou na vrchol. Dietmar Heinicke, Helmut Paul, Dieter Lehmann, Heinz Weigel, Helmut Weigel, 22.9.1974