Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • NÁHORNÍ CESTA, III

  V S stěně komínem mezi věží a masívem, výše stěnou na vrchol. Herbert Rudolf, F. Menzel, L .Menzel, 14.4.1979

 • JETŘICHOVICKÁ CESTA, IV

  Od J komínem, výše vlevo ke hrotu. Překrok na hranu, tou a stěnou na vrchol. Herbert Rudolf, F. Menzel, 28.4.1979

 • OTEC A SYN, VIIa

  V Z stěně šikmo vpravo ke kruhu a žlábkem na vrchol. Pierre Mieth, P. Mieth, G. Männel, K. Mieth, 11.7.1997

 • ZÁPADNÍ STĚNA, V

  Vlevo v Z stěně stěnou vlevo na šikmý balkón (slaňovací kruh), stěnou vpravo nebo vlevo jako „Stará cesta“ na vrchol. Franz Menzel, H. Rudolf, L. Menzel, 14.4.1979

 • ZÁPADNÍ STĚNA - PŘÍMÁ VARIANTA, V

  Jako „Západní stěna“ 2m vzhůru, poté vpravo stěnou přímo přes malý převis na vrchol. David Nehasil, 2.7.1997

 • SEVERNÍ CESTA, II

  Úzkým komínem v S stěně přímo na vrchol. Franz Menzel, 14.4.1979

 • HORSKÁ CESTA, II

  Od J širokou puklinou a pod balvanem průlez, dále vlevo a pod dalším balvanem průlez na zarostlou polici, která vede na vrchol Stolička. Lehce stěnou vlevo k vodorovnému zářezu a vlevo za hranu, tou a stěnou n. v. Lothar Petrich, 25.8.2004