Lokace: Mapy.cz

Click clack

Cesty na této skále

  • Náhorní hrana, II

    Levou náhorní hranou na vrchol.

  • UKRADENÝ KRYSTAL, V

    Středem údolní stěny n. v. Pavel Henke, Tomáš Sobotka, 29.11.2021