Lokace: Mapy.cz

Skalni rodinka scaled

Cesty na této skále

 • FRANTOVA CESTA, VI

  Asi 4m od nástupu cesty „Šup do kouta“ přes převis a zarostlou stěnou na balkón. Vlevo spárou na římsu a členitou stěnou na vrchol. František Žid, Josef Mayer, Karel Bělina, 17.4.1977

 • FRÓNINA CESTA, IV

  JZ stěnou pod převis a spárou do sedla mezi vrcholy Dětí a Babičky. Vpravo od Z hrany spárou na vrchol. Karel Bělina, Miroslava Bělinová, 8.3.1975

 • HRACÍ ULICE, VIIIb

  Jako „Průsvitná spára“ na římsu. Traverz vpravo a stěnou přes 3 kruhy přímo na vrchol. Günter Hommel, Joachim Friedrich, Jürgen Höfer, 20.1.1996

 • JDI K ČERTU PARCHANTE, VIIa

  Ve středu J stěny pod převis a zprava stěnou přes hodiny na vrchol. Pavel Bechyně, Pavel Henke, 28.8.2002

 • JIŽNÍ CESTA, II

  Vlevo v J stěně širokým členitým vhloubením na velký zarostlý balkón a „Starou cestou“ na vrchol.

 • JIŽNÍ SPÁRA, III

  Vpravo v J stěně spárou na zarostlý balkón a úzkým komínem přímo na vrchol.

 • JIŽNÍ STĚNA, VIIa

  Vlevo od „Jižní cesty“ stěnou přes kruh na zarostlý balkón a „Starou cestou“ na vrchol. Jürgen Höfer, G. Anderssohn, 16.3.1997

 • KOUŘOVÁ CLONA, VI

  V pravé části J stěny krátkou spárou na balkón „Staré cesty“ (kruh). Převislou stěnou přímo na vrchol. Karel Bělina, Josef Mayer, J. Saidlicová, P. Mayer, František Vyšata, Jiří Havlák, 8.5.1977

 • PEPÍHO KOUT, V

  Úplně vlevo v S stěně výrazným hladkým koutem na balkón „Staré cesty“ (hodiny). Stěnou při V hraně na vrchol. Karel Bělina, Josef Mayer, František Žid, 17.4.1977

 • PRŮSVITNÁ SPÁRA, V

  Vlevo v S stěně hranou na římsu a vpravo spárou na vrchol. Karel Bělina, František Žid, 2.4.1977

 • STARÁ CESTA, II

  Od J komínem mezi Dětmi a Rodiči na balkón. (Sem též skokem nebo průlezem skalním oknem od „Staré cesty“ na Rodiče.) Vlevo traverz (kruh „Kouřové clony“) na velký zarostlý balkón a stěnou mírně vlevo na vrchol. 1913

 • ŠUP DO KOUTA, V

  Vpravo v S stěně přes převis a malým koutem na zarostlý balkón. Vpravo koutem, výše spárou na vrchol. Karel Bělina, František Žid, 17.4.1977

 • VLASOVÁ TRHLINA, VIIa

  Jako cesta“ Šup do kouta“ na zarostlý balkón. Vlevo trhlinou na balkón a spárou na vrchol. Karel Bělina, František Žid, 17.4.1977

 • ZÁPADNÍ CESTA, II

  „Starou cestou“ na Babičku do sedla mezi vrcholy Babičky a Dětí a Z hranou na vrchol.