Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, I

  Z náhorní strany vlevo po stupních na vrchol.

 • ŽLUTÁ STĚNA, VI

  V levé části S stěny trhlinami na lávku a výše stěnou na vrchol. Karel Bělina, Karel Frič, 27.4.1980

 • RYTMICKÁ HRANA, v

  SV hranou na lávku, přes převis a stěnou na vrchol. Jiří Šlégl, Karel Skopec, Miroslav Cach, 8.9.1977

 • ÚDOLNÍ KOMÍN, II

  Ve V stěně komínem na vrchol.

 • ZTRACENÁ PŘITAŽLIVOST, VIIIb, RP VIIIc

  Vlevo od „Údolního komínu“ převislou stěnou přes 3K na balkon. Libovolně na vrchol. Jan Paul, 6. 6. 2021

 • UNAVENÁ KŘÍDLA, VIIb

  Převislou J hranou (nástup z kamene) k 1. K, podél hrany ke 2. K. Výše na balkon a přímo stěnou na vrchol (k 1. K možno též stěnou vlevo od hrany). Jan Paul, 30.8.2020

 • JIŽNÍ CESTA, V

  V J stěně šikmo vpravo a spárkami na balkón v JV hraně. Vlevo od hrany stěnkou na vrchol. Jiří Šlégl, Karel Skopec, Miroslav Cach, 8.9.1977

 • JIŽNÍ SPÁRA, IV

  Vlevo v J stěně spárou na balkón a krátkým komínem vpravo n. v.

 • NÁHORNÍ CESTA, I

  Středem náhorní stěny na balkón a JZ hranou n. v.