Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • JIHOZÁPADNÍ CESTA, IV

  Zprava přes převis na JZ hranu a tou na vrchol. Reinhold Greter, Rolf Schade, 13.10.1907

 • JIŽNÍ HRANA, VI

  J hranou přímo na plošinu, stěnou na polici (hodiny) a stěnou (slaňovací kruh) na vrchol.
  J. Gerlich, V. Pešek, 12.4.1987

 • SATTLEROVA CESTA, III

  Spárou v J stěně a šikmo doprava (křížíme „Starou cestu“) na V hranu a tou n. v. Hermann Sattler, Oskar Pusch, 15.7.1900

 • SEVERNÍ HRANA, VI

  Jako „Severovýchodní spára“ asi 3m vzhůru, traverz doprava a S hranou (hodiny) na vrchol.
  Waldemar Wimmer, C. Geyer, W. Engel, 21.7.1914

 • SEVEROVÝCHODNÍ CESTA, VI

  Od V hrany římsou 3m doprava a stěnou na další římsu. Traverz doprava do SV spáry a tou na vrchol. W. Agly, R. Hanke, 26.10.1924

 • SEVEROVÝCHODNÍ SPÁRA, V

  Ve středu SV stěny spárou na vrchol. Oliver Perry-Smith, A. Hoyer, 12.5.1909

 • STARÁ CESTA, III

  Vlevo od V hrany šikmo doleva J stěnou na plošinu při JZ hraně. Za hranu poněkud dolů a komínem na vrchol. Friedrich Meurer, Oscar Schuster, 30.3.1894

 • ÚDOLNÍ CESTA, VI

  Vlevo od JZ hrany žebrem a stěnou šikmo doleva na římsu (kruh). Stěnou vpravo a pak vlevo na vrchol. Henry Kunert, P. Lebsa, 1920

 • VÝCHODNÍ HRANA, VI

  V hranou, výše jako „Sattlerova cesta“ na vrchol. Raoul Jutrzenka, S. Hentzschel, A. Krellmann, 11.10.1987