Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • JIHOZÁPADNÍ CESTA, IV

  Zprava přes převis na JZ hranu a tou na vrchol. Reinhold Greter, Rolf Schade, 13.10.1907

 • JIŽNÍ HRANA, VI

  J hranou přímo na plošinu, stěnou na polici (hodiny) a stěnou (slaňovací kruh) na vrchol. Jirka Gerlich, Vladimír Pešek, 12.4.1987

 • SATTLEROVA CESTA, III

  Spárou v J stěně a šikmo doprava (křížíme „Starou cestu“) na V hranu a tou n. v. Hermann Sattler, Oskar Pusch, 15.7.1900

 • SEVERNÍ HRANA, VI

  Jako „Severovýchodní spára“ asi 3m vzhůru, traverz doprava a S hranou (hodiny) na vrchol. Waldemar Wimmer, C. Geyer, Wolfgang Engel, 21.7.1914

 • SEVEROVÝCHODNÍ CESTA, VI

  Od V hrany římsou 3m doprava a stěnou na další římsu. Traverz doprava do SV spáry a tou na vrchol. Wilhelm Agly, Rudolf Hanke, 26.10.1924

 • SEVEROVÝCHODNÍ SPÁRA, V

  Ve středu SV stěny spárou na vrchol. Oliver Perry-Smith, Arthur Hoyer, 12.5.1909

 • STARÁ CESTA, III

  Vlevo od V hrany šikmo doleva J stěnou na plošinu při JZ hraně. Za hranu poněkud dolů a komínem na vrchol. Friedrich Meurer, Oscar Schuster, 30.3.1894

 • ÚDOLNÍ CESTA, VI

  Vlevo od JZ hrany žebrem a stěnou šikmo doleva na římsu (kruh). Stěnou vpravo a pak vlevo na vrchol. Henry Kunert, P. Lebsa, 1920

 • VÝCHODNÍ HRANA, VI

  V hranou, výše jako „Sattlerova cesta“ na vrchol. Raoul Jutrzenka, S. Hentzschel, A. Krellmann, 11.10.1987

 • ČESKÉ CUKROVÉ KLEŠTĚ, IXc

  Ve středu údolní stěny lehce šikmo doprava ke kruhu. Nejprve přímo, pak šikmo vpravo, traverz ke 2. kruhu. Stěnou přes 3. kruh na římsu. Vpravo hladkou hranou přes 4. kruh na terasu. Jako „Údolní cesta“ na vrchol. Christian Ludwig, Jürgen Höfer, 21.8.1997

 • DAVOVÁ PSYCHÓZA, VIIa

  Na podstavec - Vlevo v SZ stěně spárou a stěnou ke kruhu. (Postavením) stěnou na římsu a traverz doprava ke 2. kruhu. Traverz doprava za hranu a spárou na terasu. Jako „Údolní cesta“ na vrchol. Jaroslav Houser, Zdeněk Hubka, 7.8.1976

 • DAVOVÁ PSYCHÓZA - VARIANTA, VIIa

  Na podstavec - Vlevo v JZ stěně vzhůru ke spáře a tou na plošinu. Vpravo spárou a komínem ke spáře. Cestou „Davová psychóza“ na vrchol. Jaroslav Houser, Zdeněk Hubka, František Záběhlík, 18.6.1978

 • SVĚT FANTAZIE, IXb

  Na podstavec - Od nástupu cesty „Davová psychóza“ vpravo stěnou přes 7 kruhů na vrchol. Vladislav Nehasil a Jiří Chocholoušek, Robert Hes, 30.7.2020

 • HNĚDÝ CUKR, VIIIc

  Na podstavec - Cestou „Davová psychóza“ přes 1. kruh na lávku. Stěnou přímo, výše mírně vlevo přes 2 kruhy na balkón pod „Severní hranu“ (4. kruh). Stavěním a hranou přímo na vrchol. Jürgen Höfer, Christian Ludwig, Uwe Friedrich, 15.9.2001

 • SEVERNÍ CESTA, VI

  Na podstavec - Vlevo od „Davové psychózy“ přerušovaným komínem, pak prvním převisem doprava až na terasu. Jako „Severní hrana“ na vrchol. Zdeněk Kropáček, Monika Kropáčková, 19.6.1976