Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, II

  Středem náhorní stěny n. v.

 • MATURITA, V

  Z náhorní strany vlevo na JV hranu a tou přes převis na vrchol. Jan Kříž, Eva Pospíchalová, 24.5.1972

 • JIHOZÁPADNÍ CESTA, IV

  J stěnou vlevo na JZ hranu a tou na vrchol. Václav Tůma, Václav Černý, Jarmila Kratochvílová, 1958

 • ÚDOLNÍ CESTA, V

  Vlevo v údolní (SZ) stěně na římsu a stěnou (K) na vrchol. Ivo Nový, Václav Tůma, Miroslav Tůma, 14.7.1968

 • PŘEDČASNÝ DŮCHOD, VIIb

  S stěnou pod převis ke K. Přes převis spárou a hranou na vrchol. Martin Kala, J. Čížek, Miroslav Pecha, 11.10.1991

 • PODZIMNÍ PODZIM, III

  S stěnou šikmo vlevo na hranu a tou na římsu. Stěnou při SV hraně na vrchol. Jan Bílek, 21.10.1968