Lokace: Mapy.cz

Horni vez
Horni vez topo

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, 2

  Ze soutěsky vpravo na západní hřeben a tím n. v..

 • PRESENT, 5

  Vpravo od cesty „Severozápadní stěna" stěnou přes 2 BH n. v. Anett Riemer, Dietmar Heinicke, Cathleen Heinicke, 28.7.2004

 • SEVEROZÁPADNÍ STĚNA, 2

  V levé části SZ stěny n. v. Michael Bellmann, Henry Krönert, 12.7.1997

 • SEVERNÍ HRANA, 2

  S hranou přímo n. v.

 • JIHOVÝCHODNÍ HRANA, 4

  JV hranou n. v.. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 26.12.80

 • ZLATO V BAHNĚ, 7-

  Úplně vpravo v údolní stěně převislou stěnou přes 3 nýty a dále stěnou n. v. Stanislav Feigl ml., 25.3.2021

 • BACHYNÍ HOVĚZÍ TŘIKRÁT, 6

  Vpravo od „Tiramisu" stěnkou na poličku a přes BH stěnou mírně vpravo n. v. Stanislav Feigl ml., 25.3.2021

 • TIRAMISU, 6-

  Údolní stěnou přes 7 BH a 1 K n. v. Falk Heinicke, Anett Riemer, 28.7.2004

 • ÚČESOVÝ VÝSMĚCH, 6+

  Vlevo v údolní stěně přes BH na polici a přes 3 nýty n. v. Stanislav Feigl ml., 25.3.2021

 • HŘEBENOVKA, 2

  Ze soutěsky stěnou na Z hřeben a jím n. v.

 • SESTUPOVÁ STĚNA, 1

  V pravé části náhorní stěny libovolně členitou stěnou n. v.